بلاگ

نقش کارگاه در بازی مافیا

کارآمدترین عضو شهر.
میتواند در فاز شب استعلام مافیا بودن یکی از بازیکنان را از راوی بگیرد.
استعلام کارآگاه برای رئیس مافیا همواره منفی است.پس میتوان نتیجه گرفت که کارآگاه از استعلام های خود هم نمیتواند بصورت قطع اطمینان حاصل نماید.

بازی آنلاین مافیا

به کانال تلگرام ما بپیوندید...

بزن بریم:) بستن