بلاگ

نقش رئیس مافیا در بازی مافیا

رئیس مافیا ، عضو اصلی تیم مافیاست.
اگر در بازی رئیس مافیا داشته باشید ، در فاز شب بازی ، او تعیین می‌کند چه کسی باید کشته شود.
او می‌تواند این کار را با مشورت هم‌تیمی‌هایش انجام دهد.
زمانیکه رئیس مافیا با رای دست در فاز روز ، از بازی خارج شود ؛ از آن پس گروه مافیا باید برای کشتن یک شهروند در فاز شب ، با یکدیگر مشورت می کنند و تیر به دست فرد مشخصی نیست.
توجه نمایید که بیدار شدن رئیس مافیا در فاز شب بر تمامی نقش‌های دیگر اولویت دارد ، چراکه باید یک نفر تیر بخورد تا در ادامه دکتر بتواند شهروندی را نجات دهد ، یا اگر مذاکره ای توسط مذاکره کننده بخواهد صورت گیرد (مذاکره کننده دقیقا بعد از رئیس مافیا و یا همزمان با او بیدار میشد) نمیتوان ابتدا خبرنگار و یا حتی تک تیزانداز بازی را بیدار کرد زیرا قرار است فردی به گروه مافیا اضافه شود.

بازی آنلاین مافیا

به کانال تلگرام ما بپیوندید...

بزن بریم:) بستن