بلاگ

نقش دکتر در بازی مافیا

دکتر در فاز شب به دستور خدای بازی بیدار می‌شود و می تواند فرد یا افرادی را در شب نجات دهد.

تعداد نفرات نجات داده شده در بازی های مختلف فرق می کند.

به عنوان مثال:

در بازی ۱۰ نفره دکتر در دو شب اول می تواند ۲ نفر را نجات دهد که در این دو شب می تواند خود را هم نجات داده اما از شب سوم دیگر توانایی نجات دادن خود را ندارد.

در بازی ۱۲ نفره دکتر در سه شب اول می تواند ۲ نفر را نجات دهد که در این سه شب می تواند خود را هم نجات داده اما از شب چهارم دیگر توانایی نجات دادن خود را ندارد.

دکتر در شب به خودش یا بازیکنی که می‌خواهد نجات دهد اشاره می‌کند.

اگر بازیکنی که دکتر به آن اشاره کرد کسی باشد که گروه مافیا به او شلیک کرده‌اند،بازیکن مورد نظر سیو شده و در فاز روز،خدا اعلام می‌کند که در شبی که گذشت کسی کشته نشد یا اصطلاحاً می‌گویند تیر مافیا به سنگ خورد.

دکتر هم می‌تواند در صورت لزوم به بازیکن‌ها اعلام کند که پزشک است.البته بهتر است تا مجبور نشده هویت خود را فاش نکند؛زیرا ممکن است مافیاها با شناخت او،در فاز شب به او حمله کنند.

بازی آنلاین مافیا

به کانال تلگرام ما بپیوندید...

بزن بریم:) بستن