سناریو سلامت ۲

یکی از روش های موجود برای بازی مافیا شیوه شبکه سلامت ۲ می باشد که در این سایت به آن پرداخته می شود و در ادامه توضیح خواهیم داد:

سناریو سلامت 2
سناریو سلامت 2

یکی از روش های موجود برای بازی مافیا شیوه شبکه سلامت ۲ می باشد که در این سایت به آن پرداخته می شود و در ادامه توضیح خواهیم داد:

رئیس مافیا

در این شیوه چهار نقش برای مافیا وجود دارد که اولین آن رئیس مافیا می باشد.

فردی که هدایت تیم مافیا به عهده اش می باشد و در برابر تیر تکاور مقاوم است.استعلام وی برای کارآگاه همواره منفی می باشد و تصمیم نهایی برای شلیک شب به عهده رئیس مافیا است و ناتو تنها با اجازه او قادر به استفاده از نقش خود است.پس از خروج وی از بازی این وظیفه به مافیا ساده سپرده می شود.

رئیس مافیا

در این شیوه چهار نقش برای مافیا وجود دارد که اولین آن رئیس مافیا می باشد.

فردی که هدایت تیم مافیا به عهده اش می باشد و در برابر تیر تکاور مقاوم است.استعلام وی برای کارآگاه همواره منفی می باشد و تصمیم نهایی برای شلیک شب به عهده رئیس مافیا است و ناتو تنها با اجازه او قادر به استفاده از نقش خود است.پس از خروج وی از بازی این وظیفه به مافیا ساده سپرده می شود.

ناتو در طول بازی فقط در یک شب می‌تواند با تایید رئیس مافیا از نقشش استفاده کند و نقش دقیق یکی از شهروندها را حدس بزند.اگر درست حدس بزند آن نقش در هر صورت از بازی خارج می‌شود و اگر اشتباه حدس بزند کسی از بازی خارج نمی شود.در شبی که گروه مافیا اقدام به استفاده از نقش ناتو می‌کنند راوی در آن شب دکتر بازی را بیدار نمی کند،چون تیری شلیک نشده‌ است و اگر حدس ناتو صحیح بوده باشد در هر صورت شهروند مورد نظر ناتو از بازی خارج خواهد شد.پس در شبی که مافیا اقدام به استفاده از نقش ناتو می کنند،آن شب نمی توانند از شلیک شب استفاده کنند.توجه نمایید که شهروند ساده مورد ناتویی قرار نمی گیرد.

ناتو
ناتو

ناتو در طول بازی فقط در یک شب می‌تواند با تایید رئیس مافیا از نقشش استفاده کند و نقش دقیق یکی از شهروندها را حدس بزند.اگر درست حدس بزند آن نقش در هر صورت از بازی خارج می‌شود و اگر اشتباه حدس بزند کسی از بازی خارج نمی شود.در شبی که گروه مافیا اقدام به استفاده از نقش ناتو می‌کنند راوی در آن شب دکتر بازی را بیدار نمی کند،چون تیری شلیک نشده‌ است و اگر حدس ناتو صحیح بوده باشد در هر صورت شهروند مورد نظر ناتو از بازی خارج خواهد شد.پس در شبی که مافیا اقدام به استفاده از نقش ناتو می کنند،آن شب نمی توانند از شلیک شب استفاده کنند.توجه نمایید که شهروند ساده مورد ناتویی قرار نمی گیرد.

گروگان گیر

گروگان‌ گیر در طول بازی هر شب بیدار می‌شود و نقش یک نفر را به گروگان می‌گیرد.کسی که نقشش گروگان گرفته شده آن شب نمی‌تواند از نقشش استفاده کند.لازم است ذکر شود که گروگان‌ گیر اگر در یک شب یک نفر را به گروگان گرفت نمی‌تواند شب بعد دوباره همان شخص را به گروگان بگیرد.گروگان‌ گیر با دیگر مافیاها بیدار نمی‌ شود ولی در شب معارفه در حالی که چشمانش بسته‌ است با نشان دادن علامت تایید به سایر اعضای تیم مافیا معرفی می‌ شود و هنگامی که خودش بیدار شد نیز رئیس مافیا و ناتو و مافیا ساده با نشان دادن علامت تایید به او معرفی خواهند شد.پس هر چهار عضو مافیا یکدیگر را می‌شناسند و تنها گروگان‌گیر در فاز شب همراه با سه عضو دیگر به صورت همزمان از خواب بیدار نمی‌شود.

گروگان گیر

گروگان‌ گیر در طول بازی هر شب بیدار می‌شود و نقش یک نفر را به گروگان می‌گیرد.کسی که نقشش گروگان گرفته شده آن شب نمی‌تواند از نقشش استفاده کند.لازم است ذکر شود که گروگان‌ گیر اگر در یک شب یک نفر را به گروگان گرفت نمی‌تواند شب بعد دوباره همان شخص را به گروگان بگیرد.گروگان‌ گیر با دیگر مافیاها بیدار نمی‌ شود ولی در شب معارفه در حالی که چشمانش بسته‌ است با نشان دادن علامت تایید به سایر اعضای تیم مافیا معرفی می‌ شود و هنگامی که خودش بیدار شد نیز رئیس مافیا و ناتو و مافیا ساده با نشان دادن علامت تایید به او معرفی خواهند شد.پس هر چهار عضو مافیا یکدیگر را می‌شناسند و تنها گروگان‌گیر در فاز شب همراه با سه عضو دیگر به صورت همزمان از خواب بیدار نمی‌شود.

مافیا ساده یکی از اعضای مافیا که قابلیت های ذاتی مافیا بودن را دارد،اما هیچ قابلیت اضافه ای ندارد؛یعنی هر شب با اعضای مافیا بیدار می شود و با آنها به مشورت می پردازد اما بیشتر نقش آن در روز خواهد بود که با حمله،حمایت و رأی های به موقع به کمک مافیا خواهد آمد.

مافیا ساده
مافیا ساده

مافیا ساده یکی از اعضای مافیا که قابلیت های ذاتی مافیا بودن را دارد،اما هیچ قابلیت اضافه ای ندارد؛یعنی هر شب با اعضای مافیا بیدار می شود و با آنها به مشورت می پردازد اما بیشتر نقش آن در روز خواهد بود که با حمله،حمایت و رأی های به موقع به کمک مافیا خواهد آمد.

کارآگاه

اما در بخش شهروندی بازی نقش های متفاوت تری خواهیم داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:

کارآگاه شهروند شب آگاه بازی است که هر شب از خواب بیدار شده و می تواند استعلام یک نفر را از گرداننده بازی بگیرد.استعلام رئیس مافیا همواره منفی می باشد.استعلام بقیه اعضای مافیا برای وی مثبت می باشد.کارآگاه باید در روز با آوردن استدلال و به نحوی که نقش خود را معلوم نکند به شهروندان کمک کند.

کارآگاه

اما در بخش شهروندی بازی نقش های متفاوت تری خواهیم داشت که در ادامه به آن خواهیم پرداخت:

کارآگاه شهروند شب آگاه بازی است که هر شب از خواب بیدار شده و می تواند استعلام یک نفر را از گرداننده بازی بگیرد.استعلام رئیس مافیا همواره منفی می باشد.استعلام بقیه اعضای مافیا برای وی مثبت می باشد.کارآگاه باید در روز با آوردن استدلال و به نحوی که نقش خود را معلوم نکند به شهروندان کمک کند.

مهمترین نقش شهروندان به عهده دکتر بازی است که وظیفه نجات شهروندان را به عهده دارد،هرچند که با تصمیم اشتباه می تواند به نفع مافیا عمل کند و حتی آنها را نیز نجات دهد! دکتر در دو شب اول بازی می تواند دو نفر را نجات دهد و پس از آن هر شب یک نفر و خود را دو بار در طول بازی نجات دهد که این مقدار می تواند با تغییر تعداد بازیکنان متفاوت باشد که در توضیحات تکمیلی به آن خواهیم پرداخت.دکتر باید دقت کند اگر ناتو یا گروگان گیر و یا مافیا ساده را که مورد اصابت تیر تکاور قرار گرفته باشند،برای نجات انتخاب کند آن نقش‌ ها در روز بعد از بازی خارج نخواهند شد و در این حالت هر چند تکاور خود بیرون نمی رود اما تیر درست او به هدر خواهد رفت.

دکتر
دکتر

مهمترین نقش شهروندان به عهده دکتر بازی است که وظیفه نجات شهروندان را به عهده دارد،هرچند که با تصمیم اشتباه می تواند به نفع مافیا عمل کند و حتی آنها را نیز نجات دهد! دکتر در دو شب اول بازی می تواند دو نفر را نجات دهد و پس از آن هر شب یک نفر و خود را دو بار در طول بازی نجات دهد که این مقدار می تواند با تغییر تعداد بازیکنان متفاوت باشد که در توضیحات تکمیلی به آن خواهیم پرداخت.دکتر باید دقت کند اگر ناتو یا گروگان گیر و یا مافیا ساده را که مورد اصابت تیر تکاور قرار گرفته باشند،برای نجات انتخاب کند آن نقش‌ ها در روز بعد از بازی خارج نخواهند شد و در این حالت هر چند تکاور خود بیرون نمی رود اما تیر درست او به هدر خواهد رفت.

تکاور

تکاور هر شب بیدار می شود و راوی به او اعلام می‌کند که آیا آن شب مورد هدف تیم مافیا قرار گرفته است یا خیر.اگر شبی مورد هدف تیم مافیا قرار گرفته باشد،آن شب می تواند به نوعی به تک تیرانداز شهر تبدیل شود و یک نفر را مورد اصابت تیرش قرار دهد.اگر موفق شود یک مافیا را بزند خودش در روز بعد چه مورد نجات دکتر قرار گرفته باشد چه نگرفته باشد،در هر صورت در بازی می‌ماند.اگر هدف تیر او رئیس مافیا بوده باشد با این وجود که تکاور در بازی می ماند ، رئیس مافیا نیز از بازی خارج نمی شود.ولی اگر ناتو یا گروگان‌گیر یا مافیا ساده را بزند آن نقش در روز بعد در صورتی که توسط دکتر شهروندان به اشتباه نجات داده نشده باشد از بازی خارج می‌شود.

گاه در حالی که تکاور مورد اصابت تیر مافیا در شب قرار گرفته است اعلام می‌کند که نمی خواهد تیری شلیک کند.در این صورت تنها راه ماندن او در بازی این است که دکتر او را نجات دهد در غیر این صورت قطعاً از بازی خارج خواهد شد.اگر دکتر او را در این شرایط نجات داد می تواند در شب های بعدی در صورت مورد اصابت قرار گرفتن مجدد توسط مافیا از تیرش استفاده کند.اگر او به اشتباه شهروند را مورد اصابت گلوله قرار دهد،در هر صورت قطعاً از بازی خارج خواهد شد.

فراموش نکنیم که تکاور تنها و تنها یک تیر در اختیار دارد؛بنابراین اگر به درستی یک مافیا را مورد هدف قرار دهد در شب‌ های بعد در صورت مورد اصابت قرار گرفتن مجدد دیگر تیری نخواهد داشت.

تکاور

تکاور هر شب بیدار می شود و راوی به او اعلام می‌کند که آیا آن شب مورد هدف تیم مافیا قرار گرفته است یا خیر.اگر شبی مورد هدف تیم مافیا قرار گرفته باشد،آن شب می تواند به نوعی به تک تیرانداز شهر تبدیل شود و یک نفر را مورد اصابت تیرش قرار دهد.اگر موفق شود یک مافیا را بزند خودش در روز بعد چه مورد نجات دکتر قرار گرفته باشد چه نگرفته باشد،در هر صورت در بازی می‌ماند.اگر هدف تیر او رئیس مافیا بوده باشد با این وجود که تکاور در بازی می ماند ، رئیس مافیا نیز از بازی خارج نمی شود.ولی اگر ناتو یا گروگان‌گیر یا مافیا ساده را بزند آن نقش در روز بعد در صورتی که توسط دکتر شهروندان به اشتباه نجات داده نشده باشد از بازی خارج می‌شود.

گاه در حالی که تکاور مورد اصابت تیر مافیا در شب قرار گرفته است اعلام می‌کند که نمی خواهد تیری شلیک کند.در این صورت تنها راه ماندن او در بازی این است که دکتر او را نجات دهد در غیر این صورت قطعاً از بازی خارج خواهد شد.اگر دکتر او را در این شرایط نجات داد می تواند در شب های بعدی در صورت مورد اصابت قرار گرفتن مجدد توسط مافیا از تیرش استفاده کند.اگر او به اشتباه شهروند را مورد اصابت گلوله قرار دهد،در هر صورت قطعاً از بازی خارج خواهد شد.

فراموش نکنیم که تکاور تنها و تنها یک تیر در اختیار دارد؛بنابراین اگر به درستی یک مافیا را مورد هدف قرار دهد در شب‌ های بعد در صورت مورد اصابت قرار گرفتن مجدد دیگر تیری نخواهد داشت.

تفنگدار حمل کننده تفنگ است.او تنها یک تفنگ جنگی و در مقابل بی نهایت تفنگ مشقی در اختیار دارد که البته تعداد تیرهای جنگی می تواند با تغییر تعداد بازیکنان متفاوت باشد که در توضیحات تکمیلی به آن خواهیم پرداخت.هر شب بیدار می شود و حداکثر می تواند به ۲ نفر تفنگ بدهد.اینکه تفنگ جنگی را در چه شبی و به چه کسی بدهد تنها به اختیار خود اوست اما او تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به خودش تفنگ جنگی بدهد.فردای آن شب و در طول روز شخصی که تفنگ گرفته است قبل از رای گیری می توانند دستش را بالا بیاورد و اعلام کند که تفنگ دارد و می خواهد از تفنگش استفاده کند و یک نفر را مورد هدف قرار دهد.نکته جالب این است که کسی جز راوی و دارنده نقش تفنگدار از نوع تفنگ داده شده با خبر نیست و سایر افراد،حتی کسی که تفنگدار به او تفنگ داده‌ است،تنها بعد از استفاده از تفنگ و مشاهده نتیجه آن،از نوع تفنگ اطلاع خواهند یافت.کسی که تفنگ دارد اگر تفنگش جنگی باشد،با تأیید روای هدفش وصیت می‌کند و از بازی خارج می شود و نقش بازیکن خارج شده بلافاصله توسط راوی به شهر اعلام می‌شود(مافیا بود یا شهروند)و سپس بازی ادامه می‌یابد.اما اگر تفنگ مشقی داشته باشد هیچ اتفاقی نمی افتد و بازی با تأیید راوی مسیر معمول خود را ادامه می دهد.باید توجه داشت افرادی که تفنگ دریافت کرده‌اند اگر قبل از رای گیری از تفنگ خود استفاده نکنند دیگر قادر به استفاده از آن نیستند.اگر تفنگ جنگی استفاده نشود مجدد به تفنگدار بر می گردد.

در صورتی که تفنگدار در یک شب به شخصی تفنگ جنگی داده باشد و آن شخص به هر دلیلی همان شب از بازی خارج شود،تفنگ جنگی بازی نخواهد سوخت و تفنگدار در شب‌های بعدی فرصت خواهد داشت که تفنگ جنگی را مجددا به دست یکی از بازیکنان به جز خودش بسپارد.

بعد از استفاده از تفنگ جنگی در طول روز دیگر راوی در شب‌های بعد تفنگدار را بیدار نخواهد کرد.توجه نمایید با تیرجنگی رئیس مافیا هم از بازی خارج می شود.

تفنگدار
تفنگدار

تفنگدار حمل کننده تفنگ است.او تنها یک تفنگ جنگی و در مقابل بی نهایت تفنگ مشقی در اختیار دارد که البته تعداد تیرهای جنگی می تواند با تغییر تعداد بازیکنان متفاوت باشد که در توضیحات تکمیلی به آن خواهیم پرداخت.هر شب بیدار می شود و حداکثر می تواند به ۲ نفر تفنگ بدهد.اینکه تفنگ جنگی را در چه شبی و به چه کسی بدهد تنها به اختیار خود اوست اما او تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند به خودش تفنگ جنگی بدهد.فردای آن شب و در طول روز شخصی که تفنگ گرفته است قبل از رای گیری می توانند دستش را بالا بیاورد و اعلام کند که تفنگ دارد و می خواهد از تفنگش استفاده کند و یک نفر را مورد هدف قرار دهد.نکته جالب این است که کسی جز راوی و دارنده نقش تفنگدار از نوع تفنگ داده شده با خبر نیست و سایر افراد،حتی کسی که تفنگدار به او تفنگ داده‌ است،تنها بعد از استفاده از تفنگ و مشاهده نتیجه آن،از نوع تفنگ اطلاع خواهند یافت.کسی که تفنگ دارد اگر تفنگش جنگی باشد،با تأیید روای هدفش وصیت می‌کند و از بازی خارج می شود و نقش بازیکن خارج شده بلافاصله توسط راوی به شهر اعلام می‌شود(مافیا بود یا شهروند)و سپس بازی ادامه می‌یابد.اما اگر تفنگ مشقی داشته باشد هیچ اتفاقی نمی افتد و بازی با تأیید راوی مسیر معمول خود را ادامه می دهد.باید توجه داشت افرادی که تفنگ دریافت کرده‌اند اگر قبل از رای گیری از تفنگ خود استفاده نکنند دیگر قادر به استفاده از آن نیستند.اگر تفنگ جنگی استفاده نشود مجدد به تفنگدار بر می گردد.

در صورتی که تفنگدار در یک شب به شخصی تفنگ جنگی داده باشد و آن شخص به هر دلیلی همان شب از بازی خارج شود،تفنگ جنگی بازی نخواهد سوخت و تفنگدار در شب‌های بعدی فرصت خواهد داشت که تفنگ جنگی را مجددا به دست یکی از بازیکنان به جز خودش بسپارد.

بعد از استفاده از تفنگ جنگی در طول روز دیگر راوی در شب‌های بعد تفنگدار را بیدار نخواهد کرد.توجه نمایید با تیرجنگی رئیس مافیا هم از بازی خارج می شود.

نگهبان

نگهبان هر شب بیدار می‌شود و از یک یا دو نفر بسته به تعداد نفرات حضور در بازی نگهبانی می کند.اگر نگهبان بتواند نقشی که گروگان‌ گیر اعلام کرده‌ است را نگهبانی کند،آن نقش به گروگان گرفته نمی‌شود.طبیعتا اگر گروگان‌ گیر بازی نگهبان بازی را انتخاب کند هیچ اتفاق خاصی در بازی نمی‌ افتد اما اگر نگهبان موفق به انتخاب گروگان‌ گیر شود و در آن شب گروگان‌ گیر شهروندی به جز نگهبان را انتخاب کرده باشد،به‌ طور کامل عملکرد گروگان‌ گیر خنثی می‌شود!به بیانی دیگر نگهبان برای خنثی کردن عملکرد گروگان‌ گیر یا باید نقشی که گروگان‌ گیر به گروگان گرفته‌ است را انتخاب کند یا مستقیما به سراغ خود گروگان‌ گیر برود.

نگهبان به نوعی زره‌ پوش شهر نیز محسوب می‌ شود اما زره او در طول شب و در مقابل تیر مافیا کارکردی ندارد.پس اگر در طول شب مورد اصابت تیر مافیا قرار گرفت اگر دکتر نتواند او را نجات دهد از بازی خارج می‌ شود.در مقابل زره او در طول روز بسیار کارآمد است و اگر در روز مورد اصابت تفنگ جنگی قرار بگیرد یا در رای‌ گیری از اکثریت بازیکنان حاضر رای خروج دریافت کند،در بازی می‌ ماند اما زره خود را از نیز از دست می‌ دهد و با نقش شهروند ساده به بازی ادامه می‌ دهد و دیگر نمی‌ تواند از نقشش در شب استفاده کند و همچنین گروه مافیا بعد از ریختن زره او نمی‌ توانند در شب او را به کمک نقش ناتو از بازی خارج کنند.

نگهبان

نگهبان هر شب بیدار می‌شود و از یک یا دو نفر بسته به تعداد نفرات حضور در بازی نگهبانی می کند.اگر نگهبان بتواند نقشی که گروگان‌ گیر اعلام کرده‌ است را نگهبانی کند،آن نقش به گروگان گرفته نمی‌شود.طبیعتا اگر گروگان‌ گیر بازی نگهبان بازی را انتخاب کند هیچ اتفاق خاصی در بازی نمی‌ افتد اما اگر نگهبان موفق به انتخاب گروگان‌ گیر شود و در آن شب گروگان‌ گیر شهروندی به جز نگهبان را انتخاب کرده باشد،به‌ طور کامل عملکرد گروگان‌ گیر خنثی می‌شود!به بیانی دیگر نگهبان برای خنثی کردن عملکرد گروگان‌ گیر یا باید نقشی که گروگان‌ گیر به گروگان گرفته‌ است را انتخاب کند یا مستقیما به سراغ خود گروگان‌ گیر برود.

نگهبان به نوعی زره‌ پوش شهر نیز محسوب می‌ شود اما زره او در طول شب و در مقابل تیر مافیا کارکردی ندارد.پس اگر در طول شب مورد اصابت تیر مافیا قرار گرفت اگر دکتر نتواند او را نجات دهد از بازی خارج می‌ شود.در مقابل زره او در طول روز بسیار کارآمد است و اگر در روز مورد اصابت تفنگ جنگی قرار بگیرد یا در رای‌ گیری از اکثریت بازیکنان حاضر رای خروج دریافت کند،در بازی می‌ ماند اما زره خود را از نیز از دست می‌ دهد و با نقش شهروند ساده به بازی ادامه می‌ دهد و دیگر نمی‌ تواند از نقشش در شب استفاده کند و همچنین گروه مافیا بعد از ریختن زره او نمی‌ توانند در شب او را به کمک نقش ناتو از بازی خارج کنند.

شهروند ساده کسی است که در روز بازی با استدلال و رای های خود می تواند به کمک شهر بیاید و در مسیر پیروزی شهر تلاش کند.

شهروند ساده
شهروند ساده

شهروند ساده کسی است که در روز بازی با استدلال و رای های خود می تواند به کمک شهر بیاید و در مسیر پیروزی شهر تلاش کند.

رای گیری

رای گیری:در پایان هر روز برای تک تک اعضای بازی رای گیری صورت می گیرد که پس از محاسبه آنها توسط گرداننده اعلام می شود که چه کسانی به دفاعیه خواهند رفت و از خود دفاع می کنند.حداقل رای مورد نیاز برای ورود به دفاعیه حد بالای نیمی از تعداد بازیکنان حاضر در بازی منهای یک می باشد اما اگر بیشترین رای بازیکنان از حداقل رای ها بیشتر باشد بدین صورت که بیشترین آراء و یکی کمتر از بیشترین آراء به دفاع خواهند رفت.

پس از دفاع رأی گیری دوباره صورت می گیرد تا اگر شخصی حداقل (که در قسمت قبل توضیح داده شده) رای مورد نیاز برای خارج شدن را کسب کرد از بازی خارج شود.البته اگر شخصی از حداقل رای مورد نیاز رای بیشتری کسب کند آن شخص از بازی خارج خواهد شد.در صورتی که آراء چند نفر باهم برابر باشد کسی از بازی خارج نخواهد شد.همچنین در مسابقات ما سابقه وجود ندارد.

در صورتی که ۲ نفر در دفاعیه حاضر باشند در رای گیری دوم حق رای به همدیگر را نخواهند داشت و اگر بیشتر از این تعداد در رای گیری حاضر باشند افراد حق رای به هم خواهند داشت.

رای گیری

رای گیری:در پایان هر روز برای تک تک اعضای بازی رای گیری صورت می گیرد که پس از محاسبه آنها توسط گرداننده اعلام می شود که چه کسانی به دفاعیه خواهند رفت و از خود دفاع می کنند.حداقل رای مورد نیاز برای ورود به دفاعیه حد بالای نیمی از تعداد بازیکنان حاضر در بازی منهای یک می باشد اما اگر بیشترین رای بازیکنان از حداقل رای ها بیشتر باشد بدین صورت که بیشترین آراء و یکی کمتر از بیشترین آراء به دفاع خواهند رفت.

پس از دفاع رأی گیری دوباره صورت می گیرد تا اگر شخصی حداقل (که در قسمت قبل توضیح داده شده) رای مورد نیاز برای خارج شدن را کسب کرد از بازی خارج شود.البته اگر شخصی از حداقل رای مورد نیاز رای بیشتری کسب کند آن شخص از بازی خارج خواهد شد.در صورتی که آراء چند نفر باهم برابر باشد کسی از بازی خارج نخواهد شد.همچنین در مسابقات ما سابقه وجود ندارد.

در صورتی که ۲ نفر در دفاعیه حاضر باشند در رای گیری دوم حق رای به همدیگر را نخواهند داشت و اگر بیشتر از این تعداد در رای گیری حاضر باشند افراد حق رای به هم خواهند داشت.

اطلاق نقش:شهروندان حق استفاده از نقش خود را به هر نحوی داخل بازی ندارند و فقط با استدلال می توانند درباره دیگران صحبت کنند و اگر از صحبت های هریک از شهروندان تیم گرداننده اینگونه برداشت کند که توضیحی درباره نقش خود یا استفاده از آن دارد صورت می گیرد سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.اگر اطلاق نقش توسط مافیا صورت گیرد گرداننده از بازی آنها را اخراج نخواهد کرد که به ضرر خود آنها می باشد که نقش آنها برای شهروندان معلوم خواهد شد و قطعا با رأی شهر خارج خواهند شد.استفاده از مواردی همچون رگ گردن گذاشتن،شرف گذاشتن و امثال این موارد در بازی بدون استدلال و برای استفاده از نقش یا دزدی نقش ممنوع می باشد.

نقش دزدی:اگر نقشی توسط گروه مافیا دزدیده شود بازهم از بازی اخراج نخواهد شد و با این کار مافیا بودن آنها برای شهروندان مشخص خواهد شد.اما اگر شهروندی نقش شهروندی دیگری بردارد و بخواهد از آن استفاده کند سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.

اطلاق نقش
اطلاق نقش

اطلاق نقش:شهروندان حق استفاده از نقش خود را به هر نحوی داخل بازی ندارند و فقط با استدلال می توانند درباره دیگران صحبت کنند و اگر از صحبت های هریک از شهروندان تیم گرداننده اینگونه برداشت کند که توضیحی درباره نقش خود یا استفاده از آن دارد صورت می گیرد سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.اگر اطلاق نقش توسط مافیا صورت گیرد گرداننده از بازی آنها را اخراج نخواهد کرد که به ضرر خود آنها می باشد که نقش آنها برای شهروندان معلوم خواهد شد و قطعا با رأی شهر خارج خواهند شد.استفاده از مواردی همچون رگ گردن گذاشتن،شرف گذاشتن و امثال این موارد در بازی بدون استدلال و برای استفاده از نقش یا دزدی نقش ممنوع می باشد.

نقش دزدی:اگر نقشی توسط گروه مافیا دزدیده شود بازهم از بازی اخراج نخواهد شد و با این کار مافیا بودن آنها برای شهروندان مشخص خواهد شد.اما اگر شهروندی نقش شهروندی دیگری بردارد و بخواهد از آن استفاده کند سریعا آن بازیکن از بازی اخراج خواهد شد و نقش آن توسط گرداننده اعلام خواهد شد و بازی بدون ادامه دادن صحبت ها و رای گیری مستقیما وارد شب می شود.

توضیحات تکمیلی:

-اگر شخصی از بازی به دلایل فنی خارج شد و به بازی برنگشت فقط شهروند و مافیا بودن آن شخص اعلام می شود.

-در روز معارفه هر شخص ۲۰ ثانیه زمان صحبت خواهد داشت بدون چالش و رأی‌گیری

-در روزهای دیگر هر شخص یک دقیقه زمان صحبت خواهد داشت و اگر دیگران از او درخواست کنند می تواند به میل خود چالش را به کسی واگذار کند که زمان آن ۲۰ ثانیه می باشد.

– زمان دفاع برای هر شخص ۳۰ ثانیه می باشد و زمان وصیت آن در صورت خروج از بازی ۲۰ ثانیه خواهد بود.

-بازی در تعداد ۶ تا ۱۴ نفر برگزار می شود.

-برای اعلام استعلام تعداد شهروند و مافیا خارج شده از بازی،در شروع روز گرداننده از تمامی بازیکنان برای استعلام سوال می کند و اگر حداقل نصف تعداد حاضران در بازی رای به اعلام استعلام دهند،استعلام توسط گرداننده اعلام خواهد شد و تعداد استعلام های هر بازی هم با توجه به تعداد نفرات آن متغیر است.

-در صورتی که پس از اتمام شب ، و در روز بعد ۳ نفر در بازی حضور داشته باشند بازی به دست دادن خواهد رفت . همچنین اگر در روز قبل ۴ نفر در بازی بوده و یک نفر با رای گیری از بازی خارج شود بازی به فاز شب خواهد رفت و احتمال دارد که در روز بعد بدون دست دادن بازی به اتمام برسد.

-در تمامی بازی های ما کاور تارگت وجود ندارد.

تعداد نفرات و نقش ها:

۱۴ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-ناتو-گروگان گیر-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(دو شب اول بازی دو نفر نجات-دو بار نجات خود)-تکاور-تفنگدار(دو تیر جنگی)-نگهبان(دو شب اول دو نفر نگهبانی-بقیه شب ها یک نفر نگهبانی)-۵ شهروند ساده

استعلام:۳


۱۳ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-ناتو-گروگان گیر-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(دو شب اول بازی دو نفر نجات-دو بار نجات خود)-تکاور-تفنگدار(دو تیر جنگی)-نگهبان(دو شب اول دو نفر نگهبانی-بقیه شب ها یک نفر نگهبانی)-۴ شهروند ساده

استعلام:۳


۱۲ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-ناتو-گروگان گیر-مافیا ساده

شهروند:کارآگاه-دکتر(دو شب اول بازی دو نفر نجات-دو بار نجات خود)-تکاور-تفنگدار(دو تیر جنگی)-نگهبان(دو شب اول دو نفر نگهبانی-بقیه شب ها یک نفر نگهبانی)-۳ شهروند ساده

استعلام:۲


۱۱ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-ناتو-گروگان گیر

شهروند:کارآگاه-دکتر(دو شب اول بازی دو نفر نجات-دو بار نجات خود)-تکاور-تفنگدار(دو تیر جنگی)-نگهبان(دو شب اول دو نفر نگهبانی-بقیه شب ها یک نفر نگهبانی)-۳ شهروند ساده

استعلام:۲


۱۰ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-ناتو-گروگان گیر

شهروند:کارآگاه-دکتر(شب اول بازی دو نفر نجات-یکبار نجات خود)-تکاور-تفنگدار(یک تیر جنگی)-نگهبان(شب اول دو نفر نگهبانی-بقیه شب ها یک نفر نگهبانی)-۲ شهروند ساده

استعلام:۲


۹ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-ناتو-گروگان گیر

شهروند:کارآگاه-دکتر(شب اول بازی دو نفر نجات-یکبار نجات خود)-تکاور-تفنگدار(یک تیر جنگی)-نگهبان(شب اول دو نفر نگهبانی-بقیه شب ها یک نفر نگهبانی)-شهروند ساده

استعلام:۲


۸ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-ناتو

شهروند:کارآگاه-دکتر(هر شب یک نجات-یکبار نجات خود)-تکاور-تفنگدار(یک تیر جنگی)-۲ شهروند ساده

استعلام:۱


۷ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-ناتو

شهروند:کارآگاه-دکتر(هر شب یک نجات-یکبار نجات خود)-تکاور-تفنگدار(یک تیر جنگی)-شهروند ساده

استعلام:۱


۶ نفر:

مافیا:رئیس مافیا-ناتو

شهروند:کارآگاه-دکتر(هر شب یک نجات-یکبار نجات خود)-تکاور-تفنگدار(یک تیر جنگی)

استعلام:۱

تماس با ما

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

درصورتی که قصد برگزاری بازی های خصوصی خود را دارید با ما تماس بگیرید.

 

شماره تماس:09031118573

فرم تماس با ما

مجوز ها

این سایت با دریافت دامنه رسمی ir و کسب مجوز های لازم توانسته است اولین سایت در زمینه بازی آنلاین مافیا در ایران باشد و اطمینان خاطر را برای شما عزیزان به وجود آورد.

داستان بازی آنلاین مافیا…

gameofmaffia.com

سایت بازی آنلاین مافیا با روش دیداری ، شنیداری و گفتاری برای اولین بار در ایران در سال 1399 شروع بکار کرد و به عنوان اولین و بزرگترین مرجع مافیا شناخته می شود.

این سایت متعلق به تمامی مافیابازان و همچنین علاقه مندان در این زمینه می باشد.

ما تلاش کرده ایم بهترین ها را برای شما آماده کنیم ، چرا که شما لایق بهترین ها هستید.

بازی آنلاین مافیا

به کانال تلگرام ما بپیوندید...

بزن بریم:) بستن
0