بلاگ

نقش زره پوش در بازی مافیا

عضوی به ظاهر معمولی در شهر ، ولی با قابلیتی مستثنی از دیگر اعضاء.
شهروندی که به اصطلاح یک زره یا سپر در برابر رأی دست دیگر بازیکنان یا تیر مافیا دارد.
اگر در روز سپر وی از بین نرفته باشد ؛ هر قدر که در فاز شب توسط مافیا مورد هدف قرار گیرد سپرش از او محافظت می کند.
تنها راه از بازی خارج کردن زره پوش ، چیدن سناریو ای توسط گروه مافیا در فاز روز برای جمع کردن رأی دیگران برای از بین بردن سپر وی می باشد.
در بار اول با این کار فقط سپر او از بین می رود و از آن پس به عنوان شهروند عادی شناخته شده ؛ چرا که حتی مافیا هم دیگر حق مذاکره با او را ندارد و او شهروند قطعی این بازی خواهد بود.
پس از آنکه زره از بین رود اگر در شب مورد هدف گروه مافیا قرار گیرد یا اینکه در روز رای بیاورد از بازی خارج خواهد شد.

بازی آنلاین مافیا

به کانال تلگرام ما بپیوندید...

بزن بریم:) بستن